Navigation:  Marketing > Marketingové manipulace >

Roboti stavů firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Marketingový robot pro stavy rozpracovanosti firem

Robot stavů firem slouží k automatizaci a získání rychlého přehledu o sledovaných veličinách firem. Záleží jen na Vášem nastavení robota.  Roboty stavů firem najdeme v modulu Marketing – Marketingové manipulace – Roboti stavů firem. Po zpuštění se Vám zobrazí přehledové okno používaných robotů. Každý robot musí mít uvedený název a ID. Roboty stavů firem je možné Exportovat nebo Importovat z databáze Soft-4-Sale.

 

clip0014

 

Dvojklikem na šedé pole vedle názvu robata se dostanete na jeho podrobné nastavení.

Postup při nastavení robota:

1.Musíte nadefinovat pyramidu stavů firem.

01-ADR, 01-ADR04, 02-DOD, 03-JED atd.

2.Definice možných zdrojů a podmínek k získání stavu.

v případě 01-ADR to budou všechny kontakty (zdrojová tabulka), kde jméno pole obsahuje  ID firmy

v případě 01-ADR04 bude podkladem výběr 01-ADR, zdroj kontakty, firmy s ID, a budou zde firmy s datem zápisu do kontaktů od 1.1.2004

v případě 02-DOD bude podkladem 01ADR* (bud 01-ADR nebo 01-ADR04), zdrojová tabulka došlé faktury, pro firmy s iD

3.Upřesnění výběrových kritérií zdrojů.

v případě  02-DAD nepočítat firmy, kde došlá faktura byla stornována

 

clip0013