Navigation:  Logistika > Kniha zařízení a servis >

Robot výrobních čísel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Robot výrobních čísel se nachází v modulu Logistika – Kniha zařízení a servis – Robot výrobních čísel. Funkce spustí kontrolu skutečného množství zboží na skladě s porovnáním historie výrobních čísel v systému Soft-4-Sale. Hlavní přínos robota výrobních čísel je v přehledném zobrazení rozdílů skutečného stavu zásob a evidovaného stavu v systému a následné možnosti automatické opravy.

Logika funkce

Porovnáním skutečného stavu zásob s historií přidělených výrobních čísel získáte přehled rozdílů ve výrobních číslech zásob.

Postup spuštění robota

Funkci spustíte v menu Logistika – Kniha zařízení a servis - Robot výrobních čísel. Otevře se Vám okno pro práci s robotem výrobních čísel.

 

1.Příprava

Spustí přípravný krok přes celou historii výrobních čísel.

 

2.Protokol změn

Protokol změn dle volby zobrazí protokol o stavu skladu a výrobních čísel.

3.Proveď

Dle volby provede aktualizaci, platné pouze pro řádky 1, 2, 3 a 10. Aktualizace výrobních čísel se vždy provede podle aktuálního stavu zásob na skladě!

Význam voleb

1. volba – provede korekci množství výrobních čísel na skladech a obnoví informace o dodavateli/odběrateli dle poslední příjemky/výdejky
2. a 3. volba – provede vynulování množství výrobních čísel
10. volba – provede vymazání kompletní historie i aktuálního stavu pro dané zboží (vymazaní historie – SERIÁL POL a vymazání aktuálního stavu – SERIÁL SKLAD a SERIÁL).
8. a 9. volba – mají pouze informativní charakter
4. a 7. volbu – nelze provést, protože není co aktualizovat
5. a 6. volbu – nelze provést, protože neexistuje jednoznačná příčina, podle které by se dalo rozhodnout, co a jak aktualizovat. U