Navigation:  Výroba > Výrobní terminál > Režim Start -> End >

Souběžná práce na více strojích

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže se příhlásí pracovník svým kódem, zobrazí se v dolní části Výrobního terminálu záložka “Zahájené operace” s přehledem všech "jeho" zahájených operací.

note2 Zahájit a tedy i zobrazit "zahájené operace" lze pouze při odvádění výroby v režimu Start -> End.

 

Zahájené operace pracovníkem na Výrobním terminálu.

Zahájené operace pracovníkem na Výrobním terminálu.


 
Tlačítko provede pozastavení záznamu času operace. Název stroje na řádku pozastavené operace změní barvu pro lepší přehlednost, i samotné tlačítko změní svoji podobu a funkčnost.

 

Pozastavená a běžící operace na Výrobním terminálu.

Pozastavená a běžící operace na Výrobním terminálu.

 
Tlačítko záznam času operace opět aktivuje. Doba opakovaných přerušení operace se průběžně načítá. Celková doba přerušení se pak nezapočítává do výrobního času.

Tlačítko načte vybranou operaci do Výrobního terminálu. Uživatel pak může například operaci řádně odvést (ukončit) aniž by ji musel znovu načítat z Průvodky. 

 

Výrobní terminál po "načtení" ze Zahájených operací.

Výrobní terminál po "načtení" ze Zahájených operací.

note2 Načtením kódu zakázky z průvodky, nebo načtením jiným způsobem, se záložka "Zahájené operace" nahradí záložkou "Materiály a Polotovary". Všechny záložky jsou však i nadále přístupné myší.

 

 
Příklad:

Pracovník Bernard má zahájenou operaci na stroji VMC1300 a protože obrobení výrobku trvá dlouho, zvládne současně pracovat i na dalším stroji KITAMURA. Pro výměnu výrobku na stroji VMC1300 ale potřebuje delší čas, který ovšem nesmí ovlivňovat současně i výrobní čas na stroji KITAMURA (pokud tedy v té době tento stroj zrovna také aktivně neobrábí). Je tedy třeba zakázku na stroji KITAMURA na nějakou dobu “pozastavit”.

 

Bude tedy postupovat takto:

1.Na Výrobním terminálu načte svůj kód a kliknutím myši na tlačítko pozastaví čas na stroji KITAMURA.
2.Vymění obrobek na stroji VMC1300 (jehož čas stále běží, protože i výměna výrobku se započítává do jeho výrobního času a tedy ceny)
3.Na Výrobním terminálu načte svůj kód a kliknutím myši na tlačítko opět aktivuje čas na stroji KITAMURA a pokračuje v souběžné práci.

 

Na pozastavení práce a její aktivaci mu tedy vždy stačí pouze dva jednoduché úkony – načíst kód a použít příslušné tlačítko.

 

Po ukončení obou operací na konci směny bude mít tedy odpracováno například 8 hodin na stroji VMC1300 a k tomu ještě 5,5 hodin na stroji KITAMURA. Zbývající 2,5 hodiny je čas, po který se věnoval výhradně stroji VMC1300 (výměně obrobků) a po který stroj KITAMURA nevyráběl. Tento čas se postupně nastřádal opakovaným přerušováním a spouštěním práce na stroji KITAMURA v průběhu celé směny.