Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Dostupnost materiálu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nabídka operací na Výrobním terminálie nebo na Přehledu výroby, které mají aktivní příznak "je na řadě" současně zobrazuje v samostatném sloupci grafickou informaci o dostupnosti materiálu. Pracovník tak uvidí, že na zahájení operace, která je podle plánu na řadě, má také dostatek materiálu.

 

Grafická informace o dostupnosti materiálu na Výrobním terminále.

Grafická informace o dostupnosti materiálu na Výrobním terminále.

 

bez barvy        - pro operaci není předepsán materiál (nebo pro tuto operaci ještě nebyla aktualizována dostupnost materiálu)

červená        - pro realizaci této operace není na skladě dostatek materiálu

zelená                - pro tuto operaci je k dispozici (skladem) 100% předepsaného materiálu

 

Červená značka se objeví i v případě, že pro operaci je předepsáno více druhů materiálu a třeba pouze jeden z nich není dostupný v dostatečném množství. Načtením takové operace na výrobní terminál (aniž byste zatím zahajovali výrobu) se můžete dozvědět, který materiál a v jakém množství "chybí". Je třeba možné operaci realizovat alespoň částečně a zbývající kusy dodělat po dodání chybějícího materiálu.

 

Operace je sice "na řadě", ale chybí nějaký materiál.

Operace je sice "na řadě", ale chybí nějaký materiál.

 

Stav indikačního pole se aktualizuje v rámci funkce "Dostupnost" spuštěné nad kartu výrobního rozpadu libovolné Přijaté objednávky.