Navigation:  Výroba > Výrobní terminál > Dostupnost materiálu >

Záměna materiálu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V případě, že předepsaný materiál není k dispozici, můžete - umožňuje-li vám to Konfigurace - vybrat materiál náhradní.

Toto se může stát dvojím způsobem:

- poloautomaticky

V rámci požadavku na zadání výrobního čísla (atestu) se může stát, že materiál s vybraným atestem vedete pod jiným objednacím číslem, protože různí dodavatelé označují tentýž materiál různě. Vybráním výrobního čísla tedy může dojít i k záměně objednacího čísla materiálu oproti původně předepsanému. Systém ještě dotazem ověří, zda má k záměně skutečně dojít, zda jste jen neudělali chybu při výběru výrobního čísla. (různé materily, především hutní, mohou mít stejné výrobní číslo !! - číslo tavby z hutě)

- výběrem z přehledu zboží

Vybíráte náhradní materiál skutečně z důvodu nedostatku materiálu předepsaného - typicky spojovací materiál, kdy lze třeba zaměnit šroub s krátkým závitem za šroub s celým závitem, nebo jinou hlavou, nebo máte skladem plech v jiném formátu, než předepsal technolog apod.

V tomto případě použijete ikonu, která se vám nabídne na řádku vydávaného materiálu (pokud vám to konfigurace umožňuje).

Tlačítko pro výběr "náhradního" materiálu na Výrobním terminálu. (Dostupné pouze umožňuje-li to Konfigurace výroby).

Tlačítko pro výběr "náhradního" materiálu na Výrobním terminálu.
(Dostupné pouze umožňuje-li to Konfigurace výroby).

 

Použitím tlačítka se zobrazí zjednodušený Přehled zboží ...

Výběr "náhradního materiálu"

Výběr "náhradního materiálu"

 

... kde můžete pomocí jednoduché filtrace (nejčastěji podle názvu materiálu) najít a vybrat materiál náhradní. Nabízí se pouze položky na skladech konfigurovaných pro výrobu, a které jsou "platné" a mají zapnutý příznak "materiál"!

tip2Číslo ve sloupci SKL napovídá, kolik materiálu je volných skladem.

 

Záměnu pak provedete poklepáním na začátek řádku vybraného materiálu ...

Provedená záměna materiálu.

Provedená záměna materiálu.

 

Záměna materiálu je provedena. Odvedením operace dojde k vyskladnění vámi vybraného materiálu.

Záměnu materiálu avizuje i změna tlačítka. Kliknutím na ně, se na řádek vrátí zase původně předepsaný materiál.