Navigation:  Zakázky > Opravy >

Přehled oprav

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při generování faktury z opravy lze volit 2 varianty. Jedna varianta spočívá v tom, že obsah opravy, kde byla přislíbena určitá cena se přepíše do faktury a druhá varianta je podle podkladů s vazbou na zakázku, tzn. předpoklad je, že tato oprava sloužila k vygenerování zakázky a na tuto zakázku byly vytvořeny související doklady (přijaté faktury za služby, výdejky na materiál a servisní zákazy nebo výkazy práce popisující činnost jednotlivých pracovníků). Z těchto dokladů potom bude vygenerována nová faktura na opravu a bude samozřejmě svázaná se zakázkou opravy.

FAoprava