Navigation:  Nabídky > Konfigurace >

Konfigurace použití cen montáže v nabídkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení volby zda-li započítat nebo nezapočítat ceny montáže do celkové ceny.

konfig.modulu