Navigation:  Zakázky > Servisní zásahy > Karta servisního zásahu >

Fakturace servisního zásahu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generování Vystavené faktury

Při generování Vystavené faktury ze Servisního zásahu lze na formuláři generování současně s volbou "Kumulovaně dle typů činností:" zvolit také režim "Kumulovat dle obchodníka:" Potom dochází ke kumulování činností i s ohledem na obchodníka, který činnost vykázal.

 

Konfigurace generátoru faktury ze Servisního zásahu.

Konfigurace generátoru faktury ze Servisního zásahu.

 

Pole Obchodník a Středisko se přenáší do řádků Vystavené faktury i v případě klasického generování - tzn. v režimu zcela BEZ kumulace.

 

Kumulace dle činností vypnutá --- do řádků vystavené faktury se přenáší všechny (placené) řádky servisního zásahu 1 : 1, včetně informace o obchodníkovi a středisku
Kumulace dle činností zapnutá + Kumulace dle obchodníka vypnutá --- do řádků vystavené se přenáší všechny (placené) řádky servisního zásahu kumulované podle činnosti. Faktura má potom tolik řádků, kolik činností se v servisním zásahu vyskytuje.
Kumulace dle činností zapnutá + Kumulace dle obchodníka zapnutá --- do řádků vystavené se přenáší všechny (placené) řádky servisního zásahu kumulované podle činnosti a současně podle obchodníka. Faktura má potom tolik řádků, kolik kombinací činnost+obchodník se v servisním zásahu vyskytuje.