Navigation:  Výroba > Výrobní terminál > Režim Start -> End > Ukončení výrobní operace >

Evidence zmetků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Množství vadných kusů se uvádí při ukončování operace a to jako část celkově odváděních (provedených) kusů.

Pracovník tedy zapíše celkový počet kusů, které zpracoval (prošly mu rukama) a dále uvede kolik je z tohoto množství zmetků.

 

Jsou-li při odvádění operace uvedeny zmetky, je před samotným ukončením operace uživatel vyzván, aby definoval příčinu zmetků. Jednak předepsaným kódem (povinný) pro další vyhodnocení, jednak slovním popisem příčiny (dobrovolný). Součet množství zmetků na řádcích jednotlivých kódů musí souhlasit s celkovým odváděným množstvím zmetků.

 

Výrobní terminál - záložka pro evidenci zmetků

Výrobní terminál - záložka pro evidenci zmetků

 

... přidělení kódů a vysvětlení zmetků se děje na zvláštní záložce Výrobního terminálu.

Záložka se objeví pouze v případě, že dojde k evidenci zmetků (k vyplnění pole 'z toho zmetky').

 

tip2 Při odvedení operace pouze se zmetky (= 0 počet dobrých ks) systém zapíše řádek odvedení pro zmetky. Nulový řádek pro dobré kusy (0 ks , 0 čas) se však nezapisuje.

 

Režimy reakce "na zmetky" najdete popsány v kapitole KONFIGURACE -> KONFIGURACE VÝROBY -> ODVÁDĚNÍ -> REŽIMY REAKCE NA ZMETKY.