Navigation:  Zboží > Dealerské ceny >

Definice dealerských slev

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Po zavedení dealerských skupin následuje vytvoření dealerských cen. Systém Soft-4-Sale má navrženou dvou úrovňovou definici dealerské ceny. Nejdříve zapíšeme definici slevy a pak pomocí této definice necháme propočítat dealerské slevy a tím vzniknou i dealerské ceny. Tento systém definic byl vytvořen proto, aby urychlil tvorbu dealerských cen a aby uživatel nemusel každou položku ceníků zapisovat pro každou dealerskou skupinu.  Pomocí příkazu definice slevy vytváří uživatel postupnou definici dealerských slev. Na jednom řádku této přehledové sestavy vyplňuje uživatel postupně skupinu, výši slevy (resp. výši požadované marže), a druh rozsahu definice a k němu příslušné hodnoty omezení.

Zadání definic je možné buď přímo v přehledu definic, kde lze na posledním řádku vždy vyplňovat novou definici. Nebo použijte speciální příkaz Nová definice slevy z menu Zboží - Dealerské ceny.

nova.def

Druh a omezení vyjadřuje rozsah položek v ceníku, pro které sleva platí. Např. druh "Výrobce" s omezením "MINOLTA" znamená, že příslušná definice dealerské slevy platí pro výrobky firmy Minolta. (přesněji: pro položky z ceníku, které mají jako výrobce uvedenou firmu Minolta).

Pro jednu dealerskou skupinu může kompletní definice dealerských cen obsahovat mnoho řádků definic. Uveďme příklad. Dealer A má definovánu nejdříve slevu 5% jako základní sazbu.(základní sazba je speciální druh zadávaný bez omezení, která vytváří základní verzi slev v celém ceníku. Tuto vrstvu definice pak překrýváme upřesňujícími definicemi pro konkrétní vybrané skupiny zboží.). Na dalším řádku je uvedeno, že pro typ zboží "monitor" byla zavedena sleva 7%. Tato sleva se aplikuje tedy na všechny monitory . (Základní sazba se ostatními upřesňujícími definicemi nesčítá, upřesňující definice přepisuje sazbu základní). Na třetím řádku je pak uvedena sleva 8% pro zboží Výrobce "PHILIPS". Výsledkem je pak sleva 8% pro monitor od firmy PHILIPS, sleva výrobce má vyšší prioritu než sleva udaná na Typ zboží. Priorita jednotlivých definic je dána pořadím, jakým se jednotlivé druhy nabízí uživateli : Priority jednotlivých druhů definic se třídí od nejnižší po nejvyšší:

Základní sazba,
Typ zboží,
Výrobce,
Hlavní dodavatel (dodavatel uvedený na kartě zboží),
Objednací číslo (omezení se pro tento druh uvádí interval omezení od - do)

Takto strukturovaná definice slevy musí být vytvořena pro každou dealerskou skupinu. V nejjednodušším případě musí mít každá dealerská skupina definovánu alespoň základní sazbu. Po vytvoření a zapsání jednotlivých definičních řádků můžeme systém požádat o přepočet dealerských cen. Přepočet vytvoří ke každé položce v ceníku příslušný záznam o dealerské skupině a slevě. Pokud jste pro definici použili Marži, pak se i marže přepočte na slevu. Definice zůstává uložena v systému, můžete se k ní tedy kdykoliv vrátit jednoduše ji opravit či doplnit o nové definiční řádky a znovu přepočítat slevy.