Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Sklady - řádky dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehledová sestavy, která zobrazuje současně příjmy a výdeje, stornované i nestornované, provedené i neprovedené, tedy veškeré příjmové a výdajové doklady.

zbozi.sklad

 

Do skladových dokladů generovaných "na pozadí" se název nedoplňuje (není to v té chvíli technicky možné, důležité je číslo zboží, název je doplňující informací).

Název k položkám se doplní při otevření konkrétního dokladu, nebo to lze udělat dodatečně hromadně pomocí funkce   Doplň název   právě na tomto přehledu.

pozor  Tento globální pohled na skladové doklady resp. řádky těchto dokladů umožňuje při povolení editace provést nárazově určité hromadné změny v těchto dokladech. Jedná se o nástroj pro řešení nestandardních situací, a proto lze používat tento nástroj pouze s nejvyššími přístupovými právy k modulu Sklady.