Navigation:  Operativa >

Poznámky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Poznámka
Číselník typů poznámek
Číselník priorit poznámek