Navigation:  Zakázky > Smlouvy >

Karta smlouvy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě smlouvy

najdete nově bankovní účet + zohledněno při tisku (stejná funkčnost jako na vystavené faktuře)
se zobrazuje měna buď v Kč nebo v EUR (podle nabídky)
u provedené smlouvy jsou zpřístupněny záložky Texty, Zboží, Objekt, Objemy.
je doplněn další kontakt jako ručitel - tzn. pole FIRMA2, ROLE PARTNERA a ZODPOVÍDÁ + zahrnou i do tiskových sestav do hlavičky a v závěru (Razítko + podpis) -> tisk vilitelně - pokud nebude vyplněno, nebude se tisknout

Zobrazování konečné sumy na položkách smlouvy je konfigurovatelné (Formulář tisku smlouvy - checkbox suma položek).

Vzhled karty smlouvy byl omtimalizován - oddíl "Další partner" se zobrazuje záložkově s FIRMA.

dalsi.partner