Navigation:  Kontakty > Konfigurace >

Konfigurace Clipboardu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení parametrů kopírování na Clipboard na kontaktní kartě firmy.

V nástrojové liště nad kontaktní kartou firmy je umístěna ikona clipboard pro vložení údajů do clipboardu (paměti) a následné použití v jiné Microsoft aplikaci.