Navigation:  Marketing > Spisová služba > Konfigurace >

Nový vzorový záznam spisové služby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Otevře prázdný formulář pro vyplnění nového vzorového záznamu spisové služby. Nově vzniklý vzorový záznam bude uložen v  číselníku vzorových záznamů spisové služby.