Navigation:  Marketing > Spisová služba > Konfigurace >

Číselník typů záznamů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení číselníku typů záznamové služby.

note2 Na kartě spisové služby je kolonka TYP JEDN., kde rychlých výběrem z roletového menu vyberete typ záznamu.

cis.typu