Navigation:  Zakázky > Statistiky >

Hrubý hospodářský výsledek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ve statistika hrubého hospodářského výsledku se proti sobě staví  faktury vystavené a přijaté. Tato statistika hrubého výsledku říká, kolik se např. v daném měsíci vydělalo peněz bez ohledu na to, jestli spolu faktury souvisely nebo ne. Přijaté faktury tedy tvoří jakýsi balík nákladů, vystavené faktury tvoří balík výnosů. Od faktur vystavených se odečítají faktury.

ziskovost