Navigation:  Zakázky > Statistiky >

Speciální finanční sestavy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rozbor pohledávek a závazků

V systému Soft-4-Sale je nový rozbor pohledávek a závazků:

jednak s možností rozboru zpětně ke dni
strukturální pohled rozdělí saldokonto k intervalům dnů po splatnosti, které si může uživatel sám nakonfigurovat. podle zadaných dob po splatnosti (např.: 30 – 60 – 90, nebo 30 – 90 – 365), uživatel může zadat až 5 intervalových hodnot

Sestavy byly vytvořeny dvě:

struktura salda (součty na jedinou stranu, bez detailních informací)
detailní saldo (součty jsou také, ale jsou zobrazeny i doklady, které do příslušné skupiny patří)

 

Konfigurace tisku speciálních finančních sestav.

Konfigurace tisku speciálních finančních sestav.

 

Sestavy reagují pouze na parametry:

odložené (Ano/Ne/Vše) - zahrnuje faktury, které mají zapnutý příznak 'Odloženo'
daňové doklady (Ano/Ne/Vše) - zahrnuje konečné nebo zúčtovací faktury
zahraniční (Ano/Ne/Vše) - zahrnuje faktury kontaktů, které mají vyplněn jiný stát než Česká republika (v CZ verzi)
v cizí měně (Ano/Ne/Vše) - zahrnuje faktury, které mají vyplněna pole MĚNA a KURZ
Číslo FV, FP (prefixem číselné řady můžete omezit sledované doklady)
Firma - lze tedy připravit rozbor pohledávek a závazků jednoho partnera – nebo malé skupiny)
Měna - využijete hlavně při tisku salda v cizí měně, abyste dokázali od sebe odlišit doklady vystavené v různých měnách
Středisko - vybere pro rozbor doklady evidované na konkrétní středisko
IČO odb.: - vybere faktury podle IČO odběratele, můžete tedy vyhodnotit faktury vystavené na různé pobočky téhož odběratele
Oblast - vybere pouze doklady, které mají v hlavičce uvedenou vybranou Oblast
Účet - vybere pouze faktury vystavené s určitým bankovním účtem

 

note2 Zeleně obarvená filtrační kriteria lze použít pro zeleně obarvené názvy tiskových výstupů.

 

 

Faktury s PDP

Stávající sestavy Přehled DPH a Rekapitulace DPH byly doplněny o nové typy řádků D+ (přijatá faktura nárok dle přenesené daňové povinnosti) a D- (přijatá faktura plnění dle přenesené daňové povinnosti), které se objeví u každé faktury s PDP a na kterých je vyčíslen základ a hodnota přenesené daňové povinnosti. Součet těchto řádků je vždy 0, takže výslednou hodnotu DPH neovlivňují.

 

Filtrace se zohledněním datumu PŘIJATO

Na Přijaté faktuře je možnost zadání datumu PŘIJATO. Poté je možné ve speciálních sestavách filtrovat faktury dle pole PŘIJATO, a tak i zkontrolovat podklad pro DPH.

 

Inventarizace pohledávek a závazků k libovolnému dni

"inventarizace ke dni", která zobrazuje pohledávky i závazky z faktur k vybranému dni vystavení nebo zdanitelného plnění.

(Pouze doklady v tuzemské měně !!!)

"inventarizace v CM ke dni", která zobrazuje pohledávky i závazky z faktur k vybranému dni vystavení nebo zdanitelného plnění.

(Pouze doklady v cizí měně !!!)

Seznam pohledávek či závazků je nutno doplnit uvozujícím textem, který si lze připravit v menu ZAKÁZKY / BANKY A PLATBY / KONFIGURACE / VZOROVÉ UPOMÍNKY.

 

inventar