Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Přehled položek bankovních výpisů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generátor marketingového výběru dokladů (zakázek).

Nad Přehledem položek bankovních výpisů je k dispozici generátor marketingového výběru zakázek. Lze tak vytvořit skupinu zakázek, které byly zaplaceny v určitém období.

Tvorba marketingového výběru je dostupná v rámci "univerzálního" generátoru marketingových výběrů ButonMVyber.

 

PrehledPolozekBankovnichVypisuGenerujMV

"Univerzální" generátor marketingových výběrů.

 

Dialogové okno nabízí automaticky pouze generování marketingového výběru dokladů. Čísla souvisejících zakázek jsou dohledávána pomocí spárovaných dokladů. Marketingový výběr lze tedy vytvořit až po "spárování" položek bankovního výpisu s fakturami. Číslo zakázky musí být uvedeno v hlavičce vystavené nebo přijaté faktury.

 

Stejný nástroj lze použít i přímo nad kartou konkrétního bankovního výpisu.

Funkce se volá tlačítkem ButonMVyber01 umístěným přímo na kartě bankovního výpisu.

Na konci řádků položek bankovního výpisu je k dispozici sloupec s možností označení položek, ze kterých se má MV generovat. V záhlaví tohoto sloupce je tlačítko umožňující hromadné označení nebo odznačení položek.

note2 Generování MV je podmíněno označením konkrétních položek = musí být alespoň jedna položka označena.