Navigation:  Zakázky > Banky a platby >

Přehled bankovních výpisů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Design přehledu bankovních výpisů

V současné podobě řádek bankovního výpisu ukazuje současně:

starý zůstatek
kredit
debet
nový zůstatek

a to všechno v jedné měně. Tzn., jedná-li se o český potom v Kč nebo jedná-li se o zahraniční výpis pak v příslušné zahraniční měně.