Navigation:  Nabídky > Karta nabídky >

Vložení zboží do Nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

... dohledávání zboží podle zadaného Názvu.

Na řádku Nabídky je Název zboží uveden v rozbalovacím poli, které také umožňuje vyhledat zboží právě podle názvu.

Je-li na řádku Nabídky již zadaná nějaká hodnota v poli Číslo zboží (MAT ID) a uživatel v rozbalovacím poli NÁZEV vybere jiné zboží, je systémem upozorněn:

KartaNabidky_ZmenaNazvuZbozi

 

Zpět                Ne, ke změně objednacího čísla zboží nedojde

Teď Ano        Ano, objednací číslo bude změněno na tomto řádku. Jestliže se situace bude opakovat na dalším řádku, systém se znovu zeptá.

Vždy Ano        Ano, objednací číslo bude změněno na tomto řádku, ale pro právě otevřenou nabídku se už systém v podobné situaci znovu ptát nebude, a vždy číslo zboží změní (dokud uživatel nezavře formulář nabídky).

 

 

Přenosem zboží z Ceníku do karty Nabídky

Funkce přenosu zboží do nabídky Vám umožňuje vybrat zboží z ceníku a zařadit ho do nabídky jako nový řádek. Pracovní postup je založen na použití funkčních tlačítek Ceník zboží,který zajistí přechod z nabídky do okna přehledu zboží, kde vyhledáte požadované zboží. Následně pomocí tlačítka přesunete zboží do nabídky jako nový řádek nabídky. Fáze přesunu zboží do nabídky je podporována speciálním řídícím oknem, ve kterém můžete zadat hodnoty množství a prodejní ceny. V tomto okně definujete i způsob vytvoření textového popisu zboží z informací uložených v ceníku zboží.

 

 

Okno přenosu obsahuje tAto ovládací tlačítka:

 

přenese zboží do nabídky jako nový řádek a vrátí se do ceníku, kde můžete pokračovat ve výběru dalšího zboží pro nabídku

přenese zboží do nabídky jako nový řádek a přejde do nabídky, kde uvidíte nabídku s novými řádky

       zavře okno přenosu a neprovede žádnou akci, aktivní zůstane okno ceníku

 

 

Pole volby Cena umožňuje definovat prodejní cenu různými způsoby:

standardní prodejní cena podle ceníku
cena podle předem nastaveného rabatu této nabídky (v kartě nabídky musí být vyplněna položka STANDARD), tato procentuální sazba rabatu se aplikuje na danou položku a pokud se využije pro všechny řádky nabídky, pak bude celá nabídka vystavena v určité úrovni rabatu

Třetí a čtvrtá varianta jsou vzájemně propojeny a jedná se nabídku speciální ceny nebo speciálního rabatu. Pokud vyplníte hodnotu speciální rabat (procentuálně), pak se v položce speciální cena objeví propočtená cena a naopak. Můžete tedy specifikovat cenu speciální pro tohoto zákazníka. Při prvním otevření okna přenosu je nastaven speciální rabat na 0% a cena, která se ukazuje v okně speciální cena je tedy Vaše cena nákupní podle ceníku. I tato informace se Vám může hodit při návrhu speciální ceny.

 

Kopírováním řádků v jediném dokladu nebo z dokladu do  dokladu

Vítaná pomůcka pro uživatele, kteří tvoří rozsáhlé dokumenty v systému Soft-4-Sale je tlačítko kopírování, které je dostupné v nabídce, přijaté a vystavené objednávce.

Jedná se o tlačítko, které otevře doplňkové operační okno kopírování řádků dokladu, kde uživatel může donutit systém, aby určitou oblast řádků ve smyslu od-do (od pozice do pozice) zkopíroval buďto na nové místo v dokladu, ve kterém aktuálně pracuje nebo uživatel může zkopírovat určitý počet- řádků do jiného dokladu stejného druhu. Můžeme si tedy představit dvě situace: - jednak tvořím nabídku ve které se určitá sestava pěti řádků opakuje 20x např. se jedná o stůl kancelářský vybavený doplňkovými policemi, zásuvkami, židlí a tato sestava se opravdu objevuje ve 20 kancelářích a není možné kumulovat to do jediného bodu příslušné nabídky, ale právě naopak tuto sestavu rozkopírovat do celé nabídky - takřka do všech místností, které jsou v  nabídce zpracovávány. V tomto případě doposud systém Soft-4-Sale umožňoval složité a uživatelsky neforemné operace přes clipboard tzn. přes dočasnou schránku ve Windows, kdy bylo možné řádky nakopírovat potom přesunout, ale uživatel musel kontrolovat, aby nedošlo ke shodě čísla pozice na řádku.

Nyní systém umožňuje zadat buďto celý doklad nebo od pozice do pozice a určit novou pozici na kterou mají být řádky umístěny a použít tlačítko s výběrem řádku nebo celý doklad a takto zkopírovat příslušný výběr řádku na novou pozici.

Systém neumožňuje zkopírovat řádky na pozici již existující, ale naopak umožňuje a respektuje délku zadané pozice tzn. pokud chcete řádky 001- 010 zkopírovat na pozici 020 a na pozici 020 je již řádek  obsazen a potřebujete to zkopírovat za pozici 020 potom zadáte, že chcete kopírovat řádky 001 – 010 na pozici 02000. V tu chvíli zadáte pětimístné číslo pozice a systém to pochopí jako základní pokyn a od této pozice 02000 nakopíruje příslušných deset řádků. Začne tedy na pozici 02000 a skončí na pozici 02010. Tímto způsobem je možné vnutit řádky na libovolné místo a donutit systém, aby rozšířil nebo zkrátil číslování pozic podle potřeby.

Na operačním okně kopírování řádků dokladu je také možné odkázat se na jiný doklad, tzn. ve chvíli, kdy vyplníte číslo jiného dokladu nejsou tyto řádky kopírovány v rámci jednoho aktuálního dokladu, ale  jsou kopírovány do jiného dokladu téhož druhu. Je tedy možné kopírovat řádky 1-10 z nabídky A do nabídky B, ale nelze kopírovat řádky 1-10 do přijaté objednávky C. Kopírovat lze tedy jen řádky v dokladech stejného typu. Např.: pokud otevřu tuto funkci nad přijatou objednávkou mohu kopírovat příslušné řádky zase jen do přijaté objednávky, ne do jiného typu dokladu!

 

kopirovani