Navigation:  Operativa > Připojené objekty >

Konfigurace kořenového adresáře

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato konfigurace na třech záložkách umožňuje definovat chování systému při připojování nových objektů v různých situacích.

pozor  Konfigurace je "uživatelská" = platí pouze pro uživatele, který si ji nastaví.

Hlavní nastavení

konf.adresare

 

Kořenový adresář

Popisuje cestu k centrálnímu úložišti souborů, výkresů, obrázků, příloh atd. Protože toto centrální úložiště bývá obvykle někde v počítačové síti, může mít kořenový adresář každý uživatel nastaven jinak. Podle toho, jakým způsobem je pro něj úložiště dostupné (jak má "namapované" síťové disky).

Kořenový adresář můžete napsat (znáte-li umístění), nebo vybrat pomocí navigačního dialogu prostřednictvím tlačítka na konci pole.

 

Akce při výmazu připojeného objektu

Definuje, jak se má systém zachovat, pokud uživatel smaže Připojený objekt. Buď se uživatele dotáže, zda má také smazat fyzicky soubor z úložiště. Nebo smaže pouze připojený objekt a soubor fyzicky v úložišti nechá. Nebo bez dotazu smaže spolu s Připojeným objektem i fyzicky soubor z úložiště.

Kopírování objektů

konf.adresareObjekty

 

Kořenový adresář

Pouze informace z předchozí záložky. Na této záložce nelze editovat.

 

Cílový adresář pro objekt

Upřesňuje pokračování k úložišti souborů, které jsou připojovány uživatelem nad kartami různých dokumentů pomocí ikony PripojeniObjektuG6 nebo uložení příloh v rámci synchronizace e-mailových zpráv s MS Outlooku. cílový adresář pro objekt musí plynule navazovat na kořenový adresář (například M:\SoftMTJ\Objekty).

 

Členění adresáře objektů

Upřesňuje pokračování k úložišti souborů, kde automaticky vytvoří další úroveň struktury adresářů buď na roky. Například M:\SoftMTJ\Objekty\2014 ... 2015, nebo na měsíce, například M:\SoftMTJ\Objekty\201401 ... 201402 ... 201403). Podadresáře se tvoří automaticky při připojení prvního objektu v daném období.

 

Jméno souboru

Protože e-mailem chodí mnoho příloh, které se jmenují stejně (obrázek1.jpg apod.) nabízí systém přizpracování takových příloh možnost opatřit původní název souboru prefixem a sufixem, které značně zmenší riziko přepsání souboru, který již pod stejným názvem v úložišti existuje.

 

Zkratka firmy        doplní na začátek nebo konec souboru první 4 znaky z názvu firmy, která je uvedena na zdrojovém dokumentu. Například ALWE-obráze1.jpg

Datum                doplní na začátek nebo názvu souboru aktuální datum ve tvaru rrrrmmdd. Například obrázek1-20140521.jpg

Č.dokladu        doplní na začátek nebo konec názvu souboru ID dokumentu, ke kterému je objekt připojen. Například objekt připojený k faktuře obrázek1-VF114-0188.jpg

 

Použití prefixů a sufixů lze mezi sebou i navzájem kombinovat. Potom může vzniknout například objekt připojený k faktuře ALWE-obrázek1-VF114-0188.jpg

 

Automatika a dotazy

Aby bylo zajištěno, že všechny připojené objekty jsou fyzicky uloženy v centrálním úložišti a tudíž budou dostupné pro všechny uživatele systému prostřednictvím jejich kořenových adresářů, nabízí systém automatickou kontrolu a zacházení s fyzickými soubory.

 

Automatická kopie souborujetliže uživatel připojí z jiného adresáře než kořenového nebo jeho podadresáře, systém uživatele na tuto skutečnost upozorní zprávou "Soubor není připojen ze standardního adresářového stromu!" Jakmile uživatel tuto zprávu vezme na vědomí, systém sám zkopíruje fyzicky soubor do odpovídajícho adresáře dle výše popsaných definic a do připojeného objektu zapíše korektní cestu.
Automatický přesun souborustejná funkčnost, ovšem soubor je přesunut do odpovídajicího adresář. Například si připravíte obrázek nebo jiný soubor, který chcete připojit k dokumentu v Soft-4-Sale, na plochu windows své stanici, provedete připojení objektu a systém se již postará, aby se soubor fyzicky přesunul tam, kam má a kde bude dostupný i ostatním uživatelům (a vaše plocha se opět uvolní).
Neptát se před ruční akcídoplňující volba, která zajistí, aby systém zbytečně neupozorňoval, když vyvoláte kopii nebo přesun souboru "ručně" na kartě připojeného objektu například v rámci kontroly umístění historicky připojovaných objektů a nápravy stavu.

 

Kopírování dokladů

konf.adresareDoklady

Tato záložka umožňuje definovat, zda se objekty připojené k určitému typu dokumentu v systému mají automaticky zkopírovat i k novému dokumentu v případě použití funkce Zkopírování aktuálního záznamu do nového. Například výpis obchodního rejstříku připojený jako PDF soubor k faktuře bude také připojen k faktuře nové, která vznikla jejím zkopírováním.