Navigation:  Zakázky > Interní přefakturace >

Nová žádanka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Žádanky

 

zadanky

 

Pro sledování a vyhodnocování této agendy jsou k dispozici i Přehled žádanek, Tisk přehledu žádanek a Křížová tabulka žádanek.

V systému je najdete v menu ZAKÁZKY -> INTERNÍ DOKLADY jako Přehled, Tisk a Křížovou tabulku interních dokladů, kdy v poli TYP zvolíte dokument "Žádanka".

 

PrehledInternichZadanek

 

Pro přeskok s přenesením filtračních kriterií mezi Přehledem, Tiskem a Křížovou tabulkou můžete použít PreskokG6 ikonu v hlavní nástrojové liště.

 

preskok