Navigation:  Operativa > Kniha jízd >

Přehled vozidel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník vozidel představuje evidenci vozidel používaných pro rozvoz výrobků ke klientům (SPZ, váha, objem, případně další hodnoty).

dopr.list5