Navigation:  Ekonomika > Majetek >

Tisk přehledů investičního majetku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tisk-majetek

 

Tisková sestava "Přehled základní" (Finanční přehled majetku) zobrazuje vedle součtové hodnoty Oprávky i hodnotu sečtenou z řádků Odpisů a pokud nejsou v souladu, zvýrazní součet barevně!!

FinancniPrehledMajetku_Nesoulad

Tak se případné chyby zobrazí okamžitě, a nebude nutné je složitě hledat.