Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Křížové tabulky vystavených faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Křížové tabulky mají pro definici dalších rozměrů připraveny nové záložky:

Základní - zde je známá původní funkcionalita křížových tabulek
Volby - zde je rychle dostupný stav voleb křížových tabulek
Multi - zde uživatel připojuje další křížové tabulky
Fotky - zde je rychle dostupný stav fotek kritérií a výběrových parametrů křížových tabulek

multix-1

Postup sestavení multi-dimenzionální křížové tabulky:

1.Otevřete základní křížovou tabulku a zvolte všechny parametry (osy, hodnoty, volby)
2.Uložte "fotku" zadaného stavu - získáte tak primární křížovou tabulku (pokud fotka již existuje stačí ji aplikovat (Použít))
3.Přejděte na záložku Multi a v poli analýza zadejte jméno fotky (můžete doplnit vlastní poznámku k analýze)
4.V sekci definice dalších zdrojů hodnot křížové tabulky zvolte křížovou tabulku pro sekundární data
5.Pokud máte i u této křížové tabulky fotku parametrů zadejte název fotky
6.Pokud nebyla fotka připravena, pak poklepnutím na řádek přejdete do okna sekundární křížové tabulky, nastavte parametry a uložte fotku
7.Zvolte režimu spojení sloupců a řádků
8.Zvolte režimy součtů sloupců a řádků
9.Případně změňte barvu písma a pozadí této sekundární tabulky
10.Kroky 4 až 9 opakujte pro libovolný počet dimenzí
11.Tlačítko ukaž zobrazí tiskovou sestavu multi-dimenzionální tabulku
12.Tlačítko tabulka otevře data multi-dimenzionální tabulku pro přenos např. do Excelu