Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Generování přijaté faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Umožňuje vygenerovat Přijatou fakturu nebo Přijatou zálohovou fakturu z více Vystavených objednávek téhož dodavatele - hromadná dodávka.

 

Funckci najdete v menu ZAKÁZKY / VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY / GENEROVÁNÍ PŘIJATÉ FAKTURY

 

gener.VObj

 

V tomto dialogovém okně označte ve sloupci "Výběr" několik vystavených objednávek. Použitím tlačítka Faktura! dojde k vygenerování nové přijaté faktury od vybraného dodavatele, do které se přenesou všechny položky z vybraných vystavených objednávek. V případě, že je současně zatržen i příznak "Zálohová", vygeneruje se Přijatá zálohová faktura.

 

 

Dodavatel        - umožní odfiltrovat vystavené objednávky jednoho dodavatele (doporučujeme použít, nedojde pak k uživatelské chybě, kdy uživatel vybere objednávky více dodavatelů)

Nefakturované- zapnutý příznak zobrazí pouze takové objednávky, které nemají vazbu žádnou na přijatou objednávku. Ve sloupci "faktura 1" se zobrazuje vazba na související fakturu. (POZOR - i při částečné fakturaci - jen několik položek z vystavené objednávky - je objednávka považována za fakturovanou).

Označené        - zobrazí pouze takové objednávky, které uživatel označil ve sloupci "výběr".

Faktura!        - vygeneruje Přijatou konečnou fakturu z označených vystavených objednávek

Zálohová        - zapnutý příznak = vygeneruje se Přijatá zálohová faktura

Odznač vše        - odstraní příznaky ve sloupci "Výběr"

Označ vše        - doplní příznaky ve sloupci "Výběr" ke všem vystaveným objednávkám odpovídajícím nastavenému filtru

Oprava                - otevře kartu vystavené objednávky pro doklad, na kterém stojí kurzor (ve verzi G6.xx je tento řádek modře podbarven)

Hledaný text- umožňuje zapsat textový řetězec, který má být vyhledán v tabulce vlevo (v přehledu vystavených objednávek). Může to být číslo konkrétní objednávky, jméno dodavatele, datum přijetí, číslo faktury ... nebo i jejich část (nemusí být uvozeno hvězdičkami).
Hledej- najde první nebo další výskyt hledaného textu. Hledá od místa kurzoru na konec tabulky.
Od 1.- najde první výskyt hledaného textu. Vždy hledá od začátku tabulky.

 

 

Před samotným vygenerováním faktury se uživateli zobrazí dotaz:

 

GenDosloDotaz

 

Ano                - vygeneruje přijatou fakturu z vybraných vystavených objednávek. Do faktury se přenesou pouze položky, které nemají status "dodáno" a to pouze v množství, které zbývá dodat.

Ne                - vygeneruje přijatou fakturu z vybraných vystavených objednávek. Do faktury se přenesou všechny položky.

Storno                - ukončí akci. Žádná faktura se nevygeneruje.

 

Jestliže má vystavená objednávka vazbu na více přijatých faktur (byla dodána a tedy i fakturována na vícekrát), zobrazí se přehledu vystavených objednávek několikrát.

gener.VObjFakturovane

 

 

TIP:

Další možnost, jak vygenerovat Přijatou fakturu z více vystavených objednávek najdete v menu ZAKÁZKY / VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY / PŘEHLED ZBOŽÍ VE VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVKÁCH s možností výběru položek zboží - vhodné pro částečné dodávky zboží z více objednávek, které tak lze spojit do jedné faktury.