Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Kontrola a oprava výdejů do mínusu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehledová sestava, která zobrazí doklady, které způsobují výdej "do mínusu". Velmi často se jedná o nedodržení časové posloupnosti příjem - výdej. Z tohoto přehledu můžete rovnou problematický doklad otevřít a opravit na něm datum.

 

Přehled výdejů do mínusu - cena výdejky se liší od ceny posledního příjmu.

Přehled výdejů do mínusu - cena výdejky se liší od ceny posledního příjmu.

 

Ovládací prvky:

ButonGenerujGreen        zjistí všechny "problematické" doklady, které způsobují výdej do mínusu.

ButonVyber        zobrazí doklady podle zvoleného filtru.

ButonVymaz        nastaví výběrová kriteria do výchozího stavu.

ButonZapis        opraví cenu na Výdejce podle poslední předcházející Příjemky

 

Povinným údajem této sestavy je Datum od: - datum od kdy se má zpracovat přehled o výdejích do mínusu. Toto pole musí být vyplněno, aby bylo možné se sestavou pracovat. Druhým parametrem intervalu je vždy dnešek. Toto pole musí být vyplněno, aby bylo možné se sestavou pracovat.

 

Skladový robot neopravuje cenu zboží na výdejce, pokud se jedná o "výdej do mínusu". Tato přehledová sestava dokáže najít doklady, kde se momentální cena na Výdejce liší od ceny na poslední Příjemce. Nalezenou množinu dokladů lze omezit pomocí filtrů, které se zabývají hodnotou, jak moc se liší cena na Výdejce a Příjemce.

 

Rozdíl od - do:        umožňuje omezit výběr pouze na doklady, které liší o konkrétní částku odpovídající zadanému intervalu.

Rozdíl % - do:        umožňuje omezit výběr pouze na doklady, jejichž rozdíl cen představuje určité procento odpovídající zadanému intervalu.