Navigation:  Marketing > Marketingové výběry firem >

Nový výběr firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vytvoření marketingového výběru firem

Příprava hromadného oslovení firem/osob elektronickou cestou (e-mail), vyžaduje vyhledat firmy:

které lze oslovit přes osobu s e-mail adresou
které nemají žádnou osobu
které nemají žádnou osobu s e-mail adresou

 

mark.vyberfirem

 

 

Nové výběrová kriteria pro tvorbu marketingového výběru firem dokážou vyhledat firmy, které bude nutné oslovit firemním výběrem

mkt-def

 

"Kontrola @"

Na kartě marketingového výběru firem, na záložce "email" je nové tlačítko "Kontrola @". Po jeho promáčknutí dojde ke kontrole všech emailových adres dostupných v kartách firem a osob. Pokud je některý z emailů nevalidní, je zobrazen v seznamu, kde jej lze přímo opravit (opraví se tím přímo i v příslušném poli na kartě kontaktu nebo osoby). Tlačítkem kontrola lze provést opětovné překontrolování a aktualizaci seznamu.

kontrola