Navigation:  Zboží > Konfigurace > Zboží - Konfigurace kalkulace cen >

Konfigurace systému slev

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automat na přepočet dealerských cen

Automatický přepočet dealerských cen na kartě zboží (konfigurovatelný režim - bude-li zapnut, pak se při každém uložení karty zboží provede pro danou kartu přepočet dealerských cen. Neměnit ceny HAND !!!). Takže v systému v menu"ZBOŽÍ/KONFIGURACE/KONFIGURACE SYSTÉMU SLEV" přibyla možnost automatického přepočtu dealerských cen. Nyní se na cenové záložce při ukládání formuláře přepočtou dealerské ceny.

 

Kontrola řádkové ceny při změně množství na dokladu

Konfigurace systému slev  umožňuje kontrolu (aktualizaci) řádkové ceny při změně množství na dotaz na vybraných dokumentech. Výchozí volba je nastavena bez dotazu. Cílem je předejít situacím, kdy existuje vystavená faktura nebo i přijatá objednávka, na ní je zboží, které má v ceníku definovanou množstevní slevu (nebo ani nemá). Pokud jste na dokladu změnili počet kusů, změnila se i bez varování cena dle ceníku. A pokud si toho uživatel nevšiml a nezměnil to, mohlo dojít nesrovnalostem. Na dokladu totiž mohla existovat cena, která byla dohodnuta mimo rámec veškerých nastavených cen v ceníku.

 

konfig.slev

 

Automatické (množstevní) slevy

- musí být zapnuto používání množstevních cen - v menu ZBOŽÍ / KONFIGURACE / KONFIGURACE SYSTÉMU SLEV (POZOR – konfigurace „uživatelská“ !!!)

 

autoslevy1

 

- na cenové kartě konkrétního čísla zboží v záložce "Množstevní prodejní" je možnost definovat časový interval ve dnech - jak daleko má systém dohledávat zboží pro zjištění celkového "dosud fakturovaného" množství (zjišťuje se z Vystavených faktur na odběratele - provedených, nestornovaných).
----- 0 = funkce vypnuta, hodnotí se pouze množství na konkrétním dokladu (stávající funkčnost)
----- číslo v intervalu 1 - 32000 = období ve dnech zpět ode "dneška" (max. cca 87 roků)

 

autoslevy2

 

- funkčnost dostupná na Přijaté objednávce, Nabídce, Vystavené faktuře (všude, kde lze aplikovat množstevní slevy)
- kontrola ceny se spouští automaticky při zadání zboží na řádku objednávky, změně množství na řádku objednávky, změně zákazníka v hlavičce objednávky, nebo obnovení cen z ceníku nástrojem „Opravy“ na dokladech. Momentální množství na objednávce (dokladu) není v tomto režimu zohledňováno.