Navigation:  Nabídky > Poptávky >

Křížové tabulky zboží poptávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

kriz.poptavky

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí přehled  vybraných položek zboží poptávek

graf        graficky zpracuje vybraná data

volby        otevře okno  s konfigurací tisku křížové tabulky

zpet         zavře okno

marketing        zobrazí okno generování marketingového výběru firem

tabulka        výběrový dotaz převede do tabulky

vymaz        vymaže hodnoty ve formuláři