Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Přepočet dostupnosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dostupnost na skladě

Výpočet termínu dostupnosti je velice složitá záležitost a systém při ukázce dostupnosti na skladě ukazuje kolik kusů je momentálně dostupných na skladě. V časové informaci kdy bude zboží dostupné na skladě pro tuto přijatou objednávku pracuje mnohem složitěji, než u statického stavu zásob.

Pro výpočet data - kdy bude zboží na skladě systém zohledňuje jednak aktuální stav zásob, ale také kompletní sadu přijatých objednávek, které jsou vázány na příslušné zboží a řadí je v čase jejich přijetí tzn. nejvyšší prioritu mají ty přijaté objednávky, které jsou nejstarší. Zohledňuje samozřejmě pouze přijaté objednávky, ve kterých není zboží označeno jako dodané. Současně k tomu přidává veškeré vystavené objednávky na totéž zboží, které ještě nebyly dodané a opět je řadí tentokrát podle termínu dodání.

Systém pracuje buďto s požadovaným termínem dodání, nebo s termínem potvrzeného dodání. Vyšší prioritu má termín potvrzeného dodání. Systém potom seřadí aktuální stav zásob a simuluje vydávání z tohoto aktuálního dostupného stavu na skladě na jednotlivé přijaté objednávky podle jejich priorit (podle data přijetí) a současně simuluje dodání zboží na sklad podle vystavených objednávek - podle plánovaných termínů.

Takto pro každou kartu zboží odsimuluje stav zásob, výdej na dohodnuté zakázky, příjem podle vystavených objednávek až dojde k dokumentu tzn. k přijaté objednávce a v tu chvíli vyhodnotí aktuální stav zásob a čas, kdy pro tuto přijatou objednávku přijde zboží. Pokud se ve sloupci kdy objeví „skl“ systém vyhodnotil, že zboží vhodné pro tuto přijatou objednávku je již dostupné na skladě i v případě, že by se vydalo zboží na všechny dosud přijaté objednávky před touto přijatou objednávkou.

Přepočet dostupnosti

prepocet.dost