Navigation:  Marketing > Rozvozy sestav PDF > Nová definice rozvozu >

Hromadné rozesílání Vystavených faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartu v menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ FAKTURY -> HROMADNÝ TISKY byla doplněna funkčnost tak, aby bylo možno tento přehled použít pro definici Rozvozu PDF sestav.

 

Definice rozesílky by pak mohla vypadat například takto:

Ukázka nastavení Rozvozu PDF sestav pro rozesílku Vystavených faktur.

Ukázka nastavení Rozvozu PDF sestav pro rozesílku Vystavených faktur.

 

Zdrojem rozesílky je přehled Hromadný tisk vystavených faktur. V rámci něho si nastavíte filtrační kriteria, jaké faktury se mají rozesílat.

 

POZOR - v rámci nastavení pro rozvoz PDF je třeba definovat, jakou tiskovou sestavu má pro tuto akci systém použít. Proto je vhodné rozesílky rozdělit podle typu faktury - tuzemské, zahraniční, zálohové ... nebo

tip2 Jestliže máte na kartě kontaktu vybranou konkrétní tiskovou sestavu pro tisk jeho faktur, je v rámci rozesílky tato volba upřednostněna a pro konkrétní firmu je použita "její" tisková sestava.

 

Parametrem pro vyhledávání emailových adres můžete řídit, které faktury se budou takto hromadně rozesílat - například jen takové, které mají vyplněn "fakturační email" nebo takové, kde evidujete osobu s určitou funkcí nebo pozicí.

pozor Jestliže v rámci rozesílky systém nedohledá žádný e-mail, fakturu neodešle!

 

Pro každou firmu vznikne a odešle se jeden samostatný e-mail obsahující PDF přílohu. Jestliže je pro firmu vystaveno v jednom dni více faktur, odesílá se každá faktura jako samostatný e-mail.