Navigation:  Výroba >

Přehled výrobků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

PŘEHLED VÝROBKŮ

Jedná se vlastně o pohled ze strany výroby do položek Přijatých objednávek a zobrazené sloupce kombinují informace jak obchodní, tak výrobní.

 

Přehledová sestava výrobků - filtrační kriteria

Přehledová sestava výrobků - filtrační kriteria

 

Tento pohled může být tedy zajímavý jak pro vedoucího výroby, který může sledovat v jaké fázi se nachází výroba určitého výrobku nebo zakázky, tak pro obchodníka, kterého jistě tyto údaje také budou zajímat.

 

Přehledová sestava výrobků - obsah

Přehledová sestava výrobků - obsah

 

DOKLAD- vazba na přijatou objednávku (včetně čísla řádku). Poklepáním na toto pole se otevře karta přijaté objednávky.
Č.ZBOŽÍ- identifikace výrobku. Poklepáním na toto pole se otevře ceníková karta výrobku.
NÁZEV        - název výrobku z řádku přijaté objednávky.
POTVRZ.- potvrzený termín dodání z hlavičky přijaté objednávky - termín dodání celé objednávky.
PLÁN        - potvrzený termín z řádku přijaté objednávky - termín dodání konkrétního výrobku.
ODBĚRATEL- zákazník. Poklepáním na toto pole se otevře karta kontaktu.
STAV        – stavu rozpracovanosti konkrétního výrobku. V tomto případě stav OP30-VYROBA říká, že oba sledované výrobky jsou ve stavu výroby.
AKTUAL.OP– je kód stroje (operace), která na výrobku právě probíhá (je "na řadě"). Jinými slovy, první nedokončená operace výrobku.
HOT.        – tento údaj v procentech ukazuje z kolika procent (z pohledu plánovaného času) je již zakázka hotova.

 

Reakce na konfiguraci režimu "je na řadě"

Na Přehledu výrobků se v poli "AKTUAL.OP" zobrazuje kód operace, která je právě na řadě.

Příznak "je na řadě" však má dle konfigurace výroby dva režimy, na které i toto pole v Přehledu výrobků musí reagovat.

 

Pro režim HOTOVO- se zobrazí pro daný výrobek kód první z operace s příznakem "je na řadě" ( v tomto režimu prakticky jediná operace může být na řadě)
Pro režim DLE ODVEDENÉHO MNOŽSTVÍ- se zobrazí pro daný výrobek kód poslední z operací s příznakem "je na řadě" (v tomto režimu může být na řadě totiž i několik operací současně a to dokonce ne po sobě jdoucích).

 

Údaje Aktual.Op. a Hot. se průběžně neaktualizují automaticky, protože je třeba vyhodnotit a dát do souvislostí několik různých informací. Proto je třeba předem Stav výroby aktualizovat. K tomuto účelu slouží tlačítko v pravém horním rohu tohoto přehledu.

 

prehled05

 

Tlačítko je doplněno i informací, kdy naposledy k aktualizaci stavu výroby došlo. Podle počtu položek, odpovídajích momentálnímu nastavení filtru, může tato akce i nějakou dobu trvat – je tedy dobré nejprve výrobky vhodnou filtrací omezit na požadovanou menší skupinu a pak pro ni aktualizovat stav výroby.

Pro pravidelnou a automatickou aktualizaci tohoto stavu lze také využít takzvané Automatické akce, které najdete v menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ. Název operace je "Přehled výrobků - stav výroby."

 

Přepočet Stavu výroby v Nastavení automatických akcí.

Přepočet Stavu výroby v Nastavení automatických akcí.

 

Nad přehledem je k dispozici i jednoduchá tisková sestavá, která zobrazuje nejdůležitější informace z pohledu rozpracovanosti výroby a také operoti přehledu navíc seznam VŠECH následujících operací, kterými má výrobek ještě

projít. Sestava je dostupná tlačítkem náhledu před tiskem v pravém horním rohu přehledu.

 

Tisková sestava - Stav výroby (položky)

Tisková sestava - Stav výroby (položky)

 

Další užitečné informace pro vedoucího pracovníka jsou údaje o objednaném, vyrobeném, expedovaném a dodaném množství.

 

Přehledová sestava výrobků - pohled obchodníka

Přehledová sestava výrobků - pohled obchodníka

 

MNOŽSTVÍ- množství z řádku přijaté objednávky - objednáno odběratelem.
VYROBENO- množství hotových výrobků. Aktualizuje se průběžně při odvedení poslední operace na výrobku. Jestliže je poslední výrobní operave hotová, zapne se i příznak Vyrobeno
EXPED        - množství výrobků na výdejce ze skladu. Příznak je zapnutý jestliže se expedované množství rovná objednanému.
DODÁNO- množství výrobků na dodacím listu. Příznak je zapnutý jestliže se dodané množství rovná objednanému.

 

Každý výrobek má svoji Průvodku, která obsahuje základní informace o něm a současně umožňuje a usnadňuje pomocí čárových kódů odvádění výroby.

Najdete zde jednoznačnou identifikaci jednotlivých výrobních operací (a to i formou čárového kódu pro potřeby odvádění výroby), název operace včetně detailní technologické poznámky, informace o přípravném čase a výrobním čase pro jeden kus.

 

Vzhled "standarní" výrobní průvodky

Vzhled "standarní" výrobní průvodky

 

 

 

Evidence změnového řízení ve výrobní dokumentaci

Na ceníkové kartě výrobku je možné ručně zavést Index změny ve výkresové dokumentaci nebo výrobním postupu doplněný textovým popisem čeho se změna týkala. Jednotlivé záznamy se zapisují ke konkrétnímu zboží do tabulky CENIK HISTORIE.

Jestliže v tabulce CENIK HISTORIE existuje pro vybraný výrobek alespoň jeden záznam, zobrazí se na Průvodce pod objednacím číslem a názvem výrobku také číslo indexu změny, datum jeho vzniku a popisný text. Jednotlivé záznamy jsou řazeny sestupně = nejčerstvější změna nahoře.

Zobrazují se poslední dva záznamy …

 

Poslední dva záznamy změnového řízení výkresové dokumentace výrobku.

Poslední dva záznamy změnového řízení výkresové dokumentace výrobku.