Navigation:  Ekonomika > Majetek >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Konfigurace obsahuje číselníky tříd drobného a investičního majetku, které můžete nastavit podle vašich požadavků. A daňové a účetní opisové skupiny, které jsou přednastaveny od výrobce s možností další konfigurace.