Navigation:  Kontakty > Identifikace volajícího >

Vytvoření databáze telefonních čísel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prvním krokem pro používání funkce ICT je vytvoření databáze telefonních čísel, ze kterých bude systém Soft-4-Sale čerpat. Menu Kontakty - Identifikace volajícího - Vytvoření databáze telefonních čísel. Systém vytvoří databázi telefonních čísel.

Implicitní cesta pro umístění databáze telefonních čísel je nastavena do C:/SoftSale/Save

Podklady pro databázi

telefonní čísla
mobilní čísla
fax

Zdroje informací

karta firmy
karta osoby
tiskové hlavičky
číselníky obchodníků
číselníky zaměstnanců

Na kartě čísleníku Obchodníků a Zaměstnanců přidána možnost prokliku tel. čísel a emailů.

Systém dokáže zpracovat a zapsat do databáze čísla v různých formátech, tím že pro každé číslo vytvoří zápis zvlášť:

111 222 333, 4
111 222 333-9
111 222 333, 123 456 789