Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Výluky strojů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník je využíván při plánování výroby. Záznamy definují dny a počet hodin, ve kterých se nedá s daným strojem počítat – soboty, neděle, svátky, pravidelná údržba ...

 

Přehled s možností generování výluk strojů.

Přehled s možností generování výluk strojů.

 

Stroj– filtrační kriterium pro výběr konkrétního stroje. Slouží jednak jako výběrové kriterium pro již pořízené záznamy, jednak jako omezovací kriterium pro generátor výluk.
Datum od – do- filtrační kriterium pro časového období. Slouží jednak jako výběrové kriterium pro již pořízené záznamy, jednak jako omezovací kriterium pro generátor výluk. Bez zadaného období nelze výluky generovat.
Generuj– vygeneruje sadu výluk dle nastavených kriterií. Je-li vybrán konkrétní stroj, vygenerují se výluky jen pro něj. Jestliže není vybrán žádný stroj, vygenerují se výluky pro všechny platné stroje z číselníku strojů. Příznaky soboty, neděle, svátky určují, na které dny se výluky vygenerují. Speciálním kriteriem je "období". Tato volba je vhodná například pro hromadné naplnění celozávodní dovolené. Pokud je tato volba vybraná, vygeneruje se výluka na každý den v časovém intervalu určeným filtrem Datum od - do. Vybráním volby "období" se vypnou volby ostatní (soboty, neděle, svátky)
Svátky– datum svátku je čerpáno z Číselníku svátků viz. menu SYSTÉM -> PŘÍCHODY A ODCHODY -> ČÍSELNÍK SVÁTKŮ

 

Výluka se generuje vždy na celou denní kapacitu stroje. Pokud v číselníku strojů není kapacita zadaná, vygeneruje se výluka 24 hodin. Datum i dobu výluky lze v číselníku i dodatečně ručně upravit. Výluky lze zadávat také ručně, vyplněním posledního, volného řádku v číselníku. V takovém případě lze třeba do pole název stroje uvést třeba „Plánovaná údržba“.

 

Výluku z číselníku lze odstranit smazáním  příslušného řádku.

 

Číselník výluk lze využít i jako nástroj na dočasné navýšení denní kapacity. Jestliže je třeba pro konkrétní den v plánování počítat s prodloužením směny, nebo nasazením druhé směny, lze toto systému definovat „zápornou“ výlukou. V plánování pro konkrétní den bude systém počítat například s kapacitou stroje 12 hodin místo běžných 8-mi.