Navigation:  Kontakty > Identifikace volajícího >

Konfigurace modulu CTI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

CTI

Nastavení reakce na nalezené telefonní číslo

Při nalezení telefonního čísla v databázi čísel, systém automaticky provede vybrané akce:

otevře kartu firmy/osoby
otevře nový záznam spisové služby
otevře nový záznam požadavku
nově otevře nový HD požadavek včetně zadání typu HD

Automatická aktualizace databáze telefonních čísel

Nastavení automatické aktualizace databáze telefonních čísel při změně údajů v systému:

při opravě telefonu na kartě firmy/ osoby
při prvním spuštění systému Soft-4-Sale v rámci dne
při výrobě repliky v tichém režimu (není vázáno na uživatele)
při příjmu repliky v tichém režimu (není vázáno na uživatele)

Tichým režimem se rozumí při spuštění automatických akcí (viz. modul Systém – Nastavení automatických akcí).

Spustit při startu

Teprve až po zatrhnutí této volby bude systém hlídat příchozí telefonní čísla.

Umístění databáze telefonních čísel

Implicitní cesta pro umístění databáze telefonních čísel je nastavena C:/SoftSale/Save.

Možnost zvolit HD požadavek přidán i do Přehledu telefonních čísel.

Ovládací prvky karty

Funkční klávesa vytvorit - spustí funkcí pro vytvoření databáze telefonních čísel.

Funkční klávesa ukazat - zobrazí přehled databáze telefonních čísel.

 

Přehled telefonních čísel

Tlačítkem “Ukázat“ v konfiguraci databáze telefonních čísel, otevřete přehled všech evidovaných telefonních čísel.

I nad tímto přehledem platí, že doubleclickem na začátek řádku otevřete kartu kontaktů firmy/osoby.

Nad přehledem telefonních čísel lze generovat nový požadavek nebo novou spisovou službu. Podmínkou je umístění kurzoru na vybraný řádek kontaktu a následné zvolení akce.