Navigation:  Kontakty >

Identifikace volajícího

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul „Soft-4-Sale CTI“ identifikace volajícího je doplňují funkcionalitou kontaktního a operativních funkcí systému. „Soft-4-Sale CTI“ zajistí identifikaci volajícího dle telefonního čísla pokud je toto číslo jakýmkoliv způsobem zapsáno do systému Soft-4-Sale. Řešení je postaveno na spolupráci modulu CTI firmy SPRINX a systému Soft-4-Sale firmy MTJ Service. Volané telefonní číslo je identifikováno na stanici uživatele a současně je avizováno v prostředí Windows (klient CTI) a pokud běží na stanici systém Soft-4-Sale je identifikován volající i v tomto systému a v závislosti na konfiguraci má uživatel možnost dosáhnou automatické otevření karty volajícího nebo automatické otevření karty nového jednání pro volajícího.

! Logika funkce !

Telefonní ústředna příjme hovor a pošle ho na telefon a TAPI server zároveň. Na TAPI server je napojen PC (server), kde jsou umístěna data Soft-4-Sale, a PC všech uživatelů systému Soft-4-Sale (klient v síti). TAPI server přes S4S data zjistí jméno volajícího a informace přepošle na příslušné PC (klient v síti), kde podle zvolené konfigurace zobrazí kartu volajícího.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Konfigurace modulu CTI
Vytvoření databáze telefonních čísel
Hledání telefonu firem a osob
Přečíslování telefonních čísel