Navigation:  Operativa > Připojené objekty > Konfigurace kořenového adresáře >

Hlavní nastavení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

konf.adresare

 

Kořenový adresář

Popisuje cestu k centrálnímu úložišti souborů, výkresů, obrázků, příloh atd. Protože toto centrální úložiště bývá obvykle někde v počítačové síti, může mít kořenový adresář každý uživatel (respektive jeho počítač) nastaven jinak. Podle toho, jakým způsobem je pro něj úložiště dostupné (jak má "namapované" síťové disky).

Kořenový adresář můžete napsat (znáte-li umístění), nebo vybrat pomocí navigačního dialogu prostřednictvím tlačítka na konci pole.

 

Akce při výmazu připojeného objektu

Definuje, jak se má systém zachovat, pokud uživatel smaže Připojený objekt. Buď se uživatele dotáže, zda má také smazat fyzicky soubor z úložiště. Nebo smaže pouze připojený objekt a soubor fyzicky v úložišti nechá. Nebo bez dotazu smaže spolu s Připojeným objektem i fyzicky soubor z úložiště.